Những điều cần lưu ý khi sử dụng token Lumen (XLM)

Lumen (viết tắt là XLM) là một loại token được phát hành trên mạng lưới của Stellar (Stellar network) và là tài sản riêng của Stellar.

Lumens cần phí giao dịch và số dư tối thiểu trên các tài khoản trên mạng lưới Stellar để ngăn spam, tấn công DoS và hỗ trợ ưu tiên.

Sau đây là những Lưu ý quan trọng khi sử dụng token Lumen (XLM)

1. Phí giao dịch XLM:

Mỗi giao dịch có một khoản phí nhỏ 0,00001 XLM liên quan đến nó.

Khoản phí này ngăn người dùng có ý định độc hại làm ngập mạng (còn được gọi là tấn công DoS) giúp giảm thiểu các cuộc tấn công DoS cố gắng tạo ra số lượng lớn giao dịch hoặc tiêu thụ một lượng lớn không gian trong sổ cái.

2. Số dư tối thiểu trên ví Lumen (XLM):

Số dư tối thiểu giúp bảo vệ mạng khỏi việc tạo tài khoản spam. Bạn có thể khởi tạo 1 địa chỉ ví bằng cách gửi 1 lumen (XLM) đến địa chỉ ví đó. Tài khoản chưa hoàn thành không thể thiết lập các giao dịch, mỗi giao dịch tin cậy yêu cầu dự trữ 0,5 lumen ngoài số dư tối thiểu 1 lumen.

Để thiết lập các giao dịch tin cậy với 3 xác thực, người dùng phải giữ lại số dư 2,5 XLM dự trữ. Ví dụ: số dư tối thiểu 1 XLM + (0,5 XLM * 3 xác thực) = dự trữ 2,5 XLM.

(Thông tin này được tham khảo tại Stellar.org) Tiktakbtc quy định mức lưu trữ tối thiểu cho mỗi ví là 3 XLM để đảm bảo an toàn.

Vì vậy, khi sử dụng Ví Lumen tại Tiktakbtc, quý khách lưu ý:

Số dư tối thiểu luôn phải để lại trong ví Lumen là 3 XLM và mỗi giao dịch cần một khoản phí là 0,00001 XLM, để đảm bảo an toàn cho khách hàng, giới hạn thấp nhất khi thực hiện một transaction Lumen (XLM) chúng tôi cũng để là 3 XLM.

3. Lưu ý về MEMO:

MEMO là gì:

MEMO giống như một bản ghi nhớ là một thông điệp kèm theo một giao dịch. Tính năng này của Stellar cho phép người dùng giao tiếp với nhau trên sổ cái công khai toàn cầu.

Các trao đổi XLM thường yêu cầu người dùng bao gồm MEMO. Điều này là do các Sàn giao dịch thường chỉ sử dụng một hoặc một vài tài khoản để nhận tiền gửi và họ cần một cách để phân biệt tiền gửi của các người dùng khác nhau. Không bao gồm MEMO trong những trường hợp như vậy có thể dẫn đến mất tiền. Nếu bạn đang gửi tiền đến một sàn giao dịch bên ngoài ví Tiktakbtc, hãy chắc chắn kiểm tra xem liệu trao đổi có yêu cầu bạn bao gồm một MEMO hay không.

Khi bạn gửi XLM đến Ví XLM được cung cấp trên Tiktakbtc bạn không cần sử dụng MEMO bởi mỗi Ví của người dùng Tiktakbtc đều là một Ví độc lập riêng.

4. Kiểm tra transaction XLM:

Mọi người dùng có thể tra cứu chi tiết về các transaction của Lumen (XLM), cũng như số dư trong ví của mình trên mạng lưới Stellar tại: https://stellarchain.io/