Hạn mức rút tiền 24h tại Tiktakbtc

Hạn mức rút tiền trong 24h tại Tiktakbtc, được áp dụng từ 1/7/2019

mceclip1.png

 Tham khảo thêm về Cấp độ tài khoản tại Tiktakbtc

Hướng dẫn Xác thực tài khoản tại Tiktakbtc: Xem thêm tại đây!

Mọi yêu cầu hỗ trợ vui lòng Liên hệ Hỗ trợ trực tuyến!

Trân trọng,

Tiktakbtc Team