Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng dịch vụ này được hiểu là Thỏa thuận giữa bạn (khách hàng) và Tiktakbtc, được áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ của Tiktakbtc.net.

Tiktakbtc là một dự án mới đang được triển khai thử nghiệm và điều hành các trang web: tiktakbtc.com và tiktakbtc.net, là nền tảng dành riêng cho giao dịch tài sản kỹ thuật số và cung cấp các dịch vụ liên quan. Để thuận tiện cho các từ ngữ trong Thỏa thuận này, Công ty, Dự án và Trang web được gọi là “chúng tôi” hoặc các hình thức xưng hô đại từ ngôi thứ nhất khác có thể áp dụng trong Thỏa thuận này.

Bạn cần đọc và đồng ý với tất cả các quy định trong Điều khoản này trước khi sử dụng Tiktakbtc. Khi đã sử dụng tiktakbtc.net (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký nhưng sử dụng dịch vụ trên tiktakbtc.net), có nghĩa là bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong bản Thỏa thuận này. Các phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực từ thời điểm chúng tôi đăng nó trên website tiktakbtc.net. Khách hàng của Tiktakbtc sẽ phải đồng ý để tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi đối với các điều khoản mới được sửa đổi và bổ sung.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Người dùng, nội dung trên Trang web này có thể được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Trong trường hợp có bất cứ mâu thuẫn hay thiếu sót nào trong cùng nội dung giữa các phiên bản ngôn ngữ, phiên bản Tiếng Việt của nội dung đó sẽ là phiên bản chính.

Lưu ý quan trọng:

Chúng tôi xin lưu ý bạn những điều sau đây:

 1. Bản thân các tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử không được cung cấp bởi bất kỳ thể chế, công ty tài chính nào hay trang web này.
 2. Thị trường tài sản kỹ thuật số vẫn còn mới và chưa được thừa nhận.
 3. Các tài sản kỹ thuật số cơ bản được sử dụng bởi các nhà đầu cơ, và được sử dụng tương đối ít trên các thị trường thương mại và bán lẻ, các giao dịch tài sản kỹ thuật số thường có rủi ro cao, do chúng được giao dịch xuyên suốt cả ngày mà không có bất kỳ giới hạn tăng hay giảm giá nào, và các sàn giao dịch trên thị trường cũng như các chính sách của chính phủ trên toàn cầu cũng có thể gây ra biến động giá cả rất lớn.
 4. Tiktakbtc có thể tạm ngưng, xoá bỏ tài khoản của bạn hoặc loại trừ khả năng sử dụng các Dịch vụ, hoặc xử lý bất kỳ giao dịch tài sản kỹ thuật số, tại bất kỳ thời điểm nào nếu Tiktakbtc quyết định cuối cùng rằng bạn đã vi phạm bản Thoả thuận này hoặc hoặc điều khoản của nó hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ được đánh giá là bất hợp pháp. NGƯỜI DÙNG Ở HOA KỲ VÀ ĐỨC BỊ CẤM SỬ DỤNG TIKTAKBTC.

Giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm với rủi ro cao và vì thế có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Bạn hiểu và đồng ý rằng đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số có thể gây ra mất mát một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của bạn, và vì thế bạn được kiến nghị xác định số lượng đầu tư dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Bạn hiểu và đồng ý rằng các tài sản kỹ thuật số có thể gây ra các rủi ro khác. Vì thế, nếu bạn có bất kỳ sự nghi ngại nào, vui lòng tìm sự hỗ trợ từ một chuyên gia tài chính trước. Hơn nữa, bên cạnh các rủi ro đã nêu trên, các rủi ro ngoài dự kiến khác cũng có thể xuất hiện. Vì thế, bạn nên cân nhắc cẩn thận và đánh giá rõ ràng tình hình tài chính của bản thân và các rủi ro đã nêu trên trước khi đưa ra bất kỳ quyết nào về việc mua và bán tài sản kỹ thuật số; và bất kỳ sự mất mát nào xảy ra từ những lý do trên sẽ được chịu trách nhiệm bởi bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào. Sau đây bạn sẽ được thông báo rằng:

 1. Bạn hiểu rằng Trang web này chỉ được dùng với mục đích là một địa điểm để bạn thu thập các thông tin tài sản kỹ thuật số, thực hiện đàm phán và giao dịch tài sản kỹ thuật số. Bạn có toàn quyền đánh giá tính xác thực, tính hợp pháp và tính hợp lệ của các tài sản và/hoặc thông tin kỹ thuật số có liên quan.
 2. Tất cả các ý kiến, thông tin, thảo luận, phân tích, giá cả, tư vấn và các thông tin khác trên trang web này là những đánh giá chung của thị trường và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ sự phụ thuộc vào các thông tin nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào.
 3. Nội dung của Trang web này có thể bị thay đổi bất kỳ lúc nào mà không thông báo, và chúng tôi đã tiến hành các biện pháp hợp lý để đảm bảo độ chính xác của thông tin trên Trang web, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo độ chính xác đó, hoặc chịu trách nhiệm bất kỳ mất mát nào xảy ra trực tiếp hay gián tiếp do các thông tin trên Trang web hay do bất kỳ sự gián đoạn hay độ trễ được gây ra do vấn đề liên quan đến Internet, việc truyền tải hay nhận thông báo và thông tin.
 4. Sử dụng hệ thống giao dịch trên mạng internet cũng có rủi ro, bao gồm các vấn đề lỗi phần mềm, phần cứng hoặc đường dẫn Internet v.v… Chúng tôi không thể kiểm soát mức độ tin cậy và khả dụng của mạng Internet, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ sự thay đổi, trễ mạng hay hỏng đường dẫn nào.
 5. tiktakbtc.net, tiktakbtc.com, support.tiktakbtc.net, blog.tiktakbtc.net đều là các nền tảng phát hành thông tin chính thức cho Tiktakbtc.
 6. Không có giao dịch nào trên Trang web này được thanh toán bằng thẻ tín dụng.
 7. Nghiêm cấm việc sử dụng trang web này để tham gia vào bất kỳ hoạt động giao dịch bất hợp pháp nào như rửa tiền, buôn lậu và hối lộ thương mại. Trong trường hợp bất kỳ hoạt động nào được phát hiện, trang web này sẽ áp dụng tất cả các biện pháp có sẵn, bao gồm nhưng không giới hạn đóng băng tài khoản của người phạm tội, thông báo cho các cơ quan có liên quan v.v. quyền giữ người có liên quan chịu trách nhiệm.
 8. Nghiêm cấm việc sử dụng trang web này với mục đích thao túng tiêu cực thị trường, giao dịch sai lệch hoặc bất kỳ hoạt động giao dịch bất hợp pháp nào khác. Trường hợp bất kỳ hoạt động giao dịch bất hợp pháp nào được phát hiện. Trang web này sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ như cảnh báo, hạn chế giao dịch và đóng tài khoản đối với bất kỳ và tất cả các thao tác độc hại về giá, gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống giao dịch và bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào khác; chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ đó.
 9. Các điều khoản chung
 • Thoả thuận Người dùng (sau đây được gọi là “thỏa thuận này” hoặc “các điều khoản và điều kiện này”) bao gồm nội dung chính, các Điều khoản Bảo mật, chính sách Hiểu khách hàng và chống rửa tiền, và các quy định, tuyên bố, hướng dẫn khác v.v… mà Trang web này đã phát hành hoặc sẽ phát hành trong tương lai.
 • Trước khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này, bạn cần đọc bản Thoả thuận này kỹ càng, và tham khảo một luật sư chuyên nghiệp nếu bạn có bất kỳ hoài nghi gì hoặc khi cần thiết. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này và/hoặc các thay đổi được thực hiện theo thời gian hay tại bất kỳ thời điểm nào, vui lòng lập tức ngừng sử dụng dịch vụ cung cấp bởi Trang web này hoặc ngừng đăng nhập vào Trang web này. Sau khi bạn đăng nhập vào webiste và sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi Trang web này hoặc tham gia vào bất cứ hoạt động tương tự, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã hiểu và hoàn toàn chấp nhận tất cả các điều kiện và điều khoản của Thoả thuận này, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các thay đổi, điều chỉnh hoặc chỉnh sửa mà Trang web này thực hiện theo thời gian hoặc tại bất kỳ thời điểm nào.
 • Sau khi điền các thông tin liên quan theo yêu cầu của Trang web này, và thực hiện các thủ tục liên quan khác, bạn sẽ tự đăng ký thành công với tư cách là thành viên của Trang web này (sau đây gọi là “Thành viên”), trong quá trình đăng ký, nếu bạn nhấp vào “Tôi đồng ý”, điều đó sẽ được xem là bạn đã đạt được thỏa thuận với Công ty bằng chữ ký điện tử, hoặc khi bạn sử dụng trang web này, bạn nhấp vào nút “Tôi đồng ý” hoặc nút tương tự hoặc nếu bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này theo bất kỳ cách nào được cho phép bởi Trang web này, nó sẽ được coi là bạn hoàn toàn hiểu, đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện theo Thỏa thuận này, và trong trường hợp này, việc không có chữ ký viết tay của bạn sẽ không ảnh hưởng đến lực ràng buộc pháp lý mà Thỏa thuận này có thể có được với bán.
 • Sau khi bạn trở thành một thành viên của Trang web này, bạn sẽ nhận được một tài khoản thành viên và mật khẩu tương ứng, và bạn cần giữ cẩn thận các thông tin này với tư cách là một thành viên của Trang web, các thành viên sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động và sự kiện diễn ra trong các tài khoản của họ.
 • Bạn sẽ không thể tham gia giao dịch trên nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số được cung cấp bởi Trang web này và có quyền truy cập vào các dịch vụ dành riêng cho các thành viên tuân thủ các quy tắc và quy định của Trang web này, trừ khi và cho đến khi bạn trở thành thành viên của Trang web này; nếu bạn không phải là thành viên của trang web này, bạn chỉ có thể truy cập và duyệt Trang web và có quyền truy cập vào các dịch vụ khác được cho phép bởi các quy tắc và quy định của trang web này.
 • Sau khi bạn đăng ký làm thành viên của Trang web này và sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc chức năng nào mà Trang web này cung cấp, điều đó được hiểu là bạn đã đọc, hiểu Thoả thuận này, và:
  • Chấp nhận bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này.
  • Bạn xác nhận rằng bạn đã đủ 18 tuổi hoặc một độ tuổi theo luật quy định khác đủ để ký kết hợp đồng theo yêu cầu của luật hiện hành và đăng ký với Trang web này, mua hoặc bán thông qua Trang web này, tiết lộ thông tin trên Trang web này và các hành vi khác cho biết bạn chấp nhận các Dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này phải tuân thủ các luật và quy định có liên quan của quốc gia hoặc khu vực có chủ quyền có thẩm quyền đối với bạn và bạn xác nhận rằng bạn có đủ khả năng chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, tham gia giao dịch và sử dụng trang web này cho giao dịch tài sản kỹ thuật số.
  • Bạn cam kết rằng tất cả các tài sản kỹ thuật số của bạn tham gia vào các giao dịch dưới đây đều được mua và sở hữu hợp pháp bởi bạn.
  • Bạn đồng ý thực hiện bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý cho các hoạt động giao dịch và phi giao dịch của riêng bạn cũng như bất kỳ và tất cả các khoản lợi nhuận và thua lỗ từ đó.
  • Bạn xác nhận rằng thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký là đúng sự thật và chính xác.
  • Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật pháp liên quan, bao gồm báo cáo về bất kỳ lợi nhuận giao dịch nào cho mục đích thuế.
  • Thỏa thuận này chỉ ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa bạn và chúng tôi, không liên quan đến quan hệ pháp lý và tranh chấp pháp lý phát sinh từ và liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số giữa người dùng của Trang web này và giữa các trang web khác với bạn.

Sửa đổi bản Thoả thuận này

Chúng tôi có quyền sửa đổi Thoả thuận này theo thời gian, và cho biết sửa đổi bằng cách thông báo trên trang web mà không gửi thông báo riêng cho bạn. Ngày sửa đổi được thực hiện sẽ nằm trên trang đầu tiên của bản thỏa thuận đã sửa đổi. Thỏa thuận sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi thông báo trên Trang web. Bạn cần đôi lúc duyệt qua trang web này và theo dõi thông tin về thời gian và nội dung sửa đổi, nếu có, được thực hiện cho Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi, bạn nên ngừng sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này ngay lập tức; nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này, nó sẽ được coi là bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi thỏa thuận sửa đổi.

 1. Đăng ký
 • Tính hợp lệ cho việc đăng ký

Bạn xác nhận và hứa rằng: bạn là một người tự nhiên, pháp nhân hoặc tổ chức khác có khả năng ký Thỏa thuận này và khả năng sử dụng các dịch vụ của Trang web này, được cung cấp bởi luật hiện hành khi bạn hoàn tất quá trình đăng ký hoặc khi bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này theo bất kỳ cách nào khác được cho phép bởi trang web này. Khi nhấp vào nút cho biết bạn đồng ý đăng ký, bạn sẽ được coi là bản thân bạn hoặc đại diện được ủy quyền của bạn đồng ý với nội dung của Thỏa thuận này và đại diện được ủy quyền của bạn sẽ đăng ký với Trang web này và sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này nhân danh bạn. Nếu bạn không phải là người tự nhiên, pháp nhân hoặc tổ chức có khả năng nói trên, bạn và đại diện được ủy quyền của bạn phải chịu mọi hậu quả và công ty có quyền hủy hoặc đóng băng vĩnh viễn tài khoản của bạn và giữ bạn và người được ủy quyền của bạn đại lý có trách nhiệm.

 • Mục đích cho việc đăng ký

Bạn xác nhận và hứa rằng bạn không đăng ký với trang web này với mục đích vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc gây hại đến các giao dịch tài sản kỹ thuật số trên trang web này.

 • Quá trình đăng ký
 • Bạn đồng ý cung cấp địa chỉ email hợp lệ, số điện thoại di động và các thông tin khác phù hợp với các yêu cầu trên trang đăng ký người dùng của trang web này. Bạn có thể sử dụng địa chỉ email, số điện thoại di động hoặc bất kỳ cách nào khác được Trang web này cho phép để đăng nhập vào trang web này. Trường hợp cần thiết và phù hợp với các yêu cầu của luật và quy định hiện hành của các khu vực pháp lý có liên quan, bạn phải cung cấp tên thật, chứng minh thư và các thông tin khác theo yêu cầu của pháp luật, quy định, Điều khoản bảo mật và các điều khoản chống rửa tiền và cập nhật liên tục dữ liệu đăng ký của bạn để đảm bảo tính kịp thời, chi tiết và chính xác như được yêu cầu. Tất cả dữ liệu đã nhập ban đầu sẽ được tham chiếu là thông tin đăng ký. Bạn phải chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính toàn vẹn và chính xác của các thông tin đó và chịu mọi tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp và hậu quả bất lợi phát sinh từ nó.
 • Nếu bất kỳ luật pháp, quy định, quy tắc, yêu cầu và các văn bản pháp lý khác của quốc gia hoặc khu vực pháp lý của bạn yêu cầu các tài khoản số điện thoại phải dựa trên tên thật, bạn xác nhận rằng số điện thoại di động bạn cung cấp mục đích đăng ký đã trải qua quy trình đăng ký tên thật. Nếu bạn không thể cung cấp số điện thoại di động như yêu cầu, bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào và hậu quả bất lợi phát sinh từ đó và ảnh hưởng đến bạn sẽ do bạn chịu.
 • Sau khi bạn cung cấp thông tin đăng ký bắt buộc một cách hợp pháp, đầy đủ và hợp lệ và thông tin đó đã được xác minh, bạn sẽ có quyền nhận tài khoản và mật khẩu của Trang web này. Khi nhận được tài khoản và mật khẩu như vậy, đăng ký của bạn sẽ được coi là thành công và bạn có thể đăng nhập vào trang web này với tư cách là thành viên của trang web.
 • Bạn đồng ý nhận các email hoặc/và lời nhắn ngắn được gửi bởi Trang web này liên quan đến các vấn đề hoạt động và quản lý.
 1. Các dịch vụ

Trang web này chỉ cung cấp các dịch vụ nền tảng giao dịch trực tuyến để bạn tham gia vào các hoạt động giao dịch tài sản kỹ thuật số thông qua Trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch tài sản kỹ thuật số, v.v.). Trang web này không tham gia vào giao dịch tài sản kỹ thuật số với tư cách là người mua hoặc người bán; Trang web này không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến việc bổ sung và rút tiền tệ hợp pháp của bất kỳ quốc gia nào.

 • Nội dung của các dịch vụ
 • Bạn có quyền duyệt qua các báo giá thời gian thực và thông tin giao dịch của các sản phẩm tài sản kỹ thuật số trên trang web này, gửi các hướng dẫn giao dịch tài sản kỹ thuật số và hoàn tất giao dịch tài sản kỹ thuật số thông qua trang web này.
 • Bạn có quyền xem thông tin theo các tài khoản thành viên trên trang web này và áp dụng các chức năng được cung cấp bởi trang web này.
 • Bạn có quyền tham gia vào các hoạt động trang web được tổ chức bởi trang web này phù hợp với các quy tắc hoạt động được đăng tải trên trang web này.
 • Các dịch vụ khác mà Trang web này hứa hẹn sẽ cung cấp cho bạn.
 • Các quy định dịch vụ

Bạn cam kết tuân thủ các quy định dịch vụ của Trang web này:

 • Bạn phải tuân thủ các quy định của luật áp dụng, quy định, quy tắc và yêu cầu của chính sách hiện hành và đảm bảo tính hợp pháp của tất cả các tài sản kỹ thuật số trong tài khoản của bạn và sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc các hoạt động khác gây tổn hại đến quyền và lợi ích của Trang web này hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, chẳng hạn như gửi hoặc nhận thông tin bất hợp pháp, không chính xác hoặc vi phạm quyền và lợi ích của bất kỳ người nào khác, gửi hoặc nhận thông tin về mô hình kim tự tháp hoặc thông tin hoặc nhận xét gây hại khác, sử dụng trái phép hoặc làm giả mạo thông tin tiêu đề email của Trang web này, ngoài những vấn đề khác.
 • Bạn phải tuân thủ các luật pháp và quy định hiện hành và sử dụng và giữ tài khoản của mình trên Trang web này và mật khẩu đăng nhập, mật khẩu của giao dịch tài chính và số điện thoại di động được liên kết với tài khoản của bạn mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản của mình, cũng như bảo mật mã xác minh nhận được qua điện thoại di động của bạn. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động của bạn được thực hiện bằng cách sử dụng tài khoản của bạn trên Trang web này và mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch tài chính, mã xác minh được gửi đến điện thoại di động của bạn cũng như tất cả các hậu quả của các hoạt động đó. Khi bạn nhận thấy tài khoản của mình với Trang web này, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch tài chính hoặc mã xác minh điện thoại di động của bạn được sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba trái phép nào, hay phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến bảo mật tài khoản của bạn, bạn cần thông báo cho trang web này nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời yêu cầu trang web này tạm thời tạm ngưng các dịch vụ vào tài khoản của bạn với trang web này. Trang web này có quyền thực hiện hành động theo yêu cầu của bạn trong thời gian hợp lý; Tuy nhiên, trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các hậu quả phát sinh trước khi hành động đó được thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể đối mặt. Bạn không được chuyển nhượng tài khoản của mình trên trang web này cho bất kỳ người nào khác bằng cách quyên góp, cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng hoặc bằng cách khác mà không có sự đồng ý của trang web này.
 • Bạn đồng ý chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động (bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ thông tin, phát tán thông tin, xác nhận nhấp chuột trực tuyến hoặc gửi thỏa thuận về các quy tắc, gia hạn trực tuyến thỏa thuận hoặc dịch vụ mua) bằng tài khoản và mật khẩu của bạn với Trang web này.
 • Trong các giao dịch tài sản kỹ thuật số của bạn trên Trang web này, bạn không được can thiệp vào việc xử lý giao dịch tài sản kỹ thuật số thông thường hoặc làm gián đoạn lệnh giao dịch; bạn không được sử dụng bất kỳ phương tiện kỹ thuật hoặc phương tiện nào khác để can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web này hoặc can thiệp vào việc sử dụng dịch vụ của người dùng khác; bạn không được vu khống lợi thế kinh doanh của trang web này trên bằng những thông tin sai lệch.
 • Nếu có tranh chấp phát sinh giữa bạn và bất kỳ người dùng nào khác liên quan đến giao dịch trực tuyến, bạn không được phép sử dụng bất kỳ phương tiện nào ngoài phương tiện tư pháp hoặc chính phủ để yêu cầu Trang web này cung cấp thông tin liên quan.
 • Tất cả các khoản thuế phải trả cũng như tất cả các khoản phí liên quan đến phần cứng, phần mềm và các dịch vụ do bạn nhận được trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này sẽ do chính bạn chịu trách nhiệm.
 • Bạn phải tuân thủ Thỏa thuận này và các điều khoản dịch vụ và quy tắc hoạt động khác mà Trang web này có thể phát hành theo thời gian và bạn có quyền chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này bất kỳ lúc nào.
 • Các quy tắc sản phẩm
 • Các quy tắc cho giao dịch sản phẩm

Bạn đảo bảo rằng trong quá trình đăng nhập vào Trang web này và tham gia vào các giao dịch với những người dùng khác thông qua trang web này, bạn sẽ tuân thủ đúng các quy tắc giao dịch sau đây.

 • Xem thông tin giao dịch

Khi bạn xem các thông tin giao dịch trên trang web này, bạn nên đọc kỹ tất cả nội dung trong thông tin giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn giá, ký gửi, phí xử lý, hướng mua hoặc bán, và bạn sẽ chấp nhận tất cả các nội dung có trong thông tin giao dịch trước khi bạn nhấp vào nút để tiếp tục giao dịch.

 • Nộp tiền hoa hồng

Sau khi xem qua và xác minh thông tin giao dịch, bạn có thể nộp tiền hoa hồng giao dịch của mình. Sau khi bạn gửi tiền hoa hồng giao dịch, bạn sẽ được xem là cho phép trang web này môi giới cho các giao dịch tương ứng và trang web này sẽ tự động hoàn thành hoạt động môi giới khi có đề xuất giao dịch đáp ứng giá báo của bạn mà không cần báo trước cho bạn.

 • Truy cập các chi tiết giao dịch

Bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch tương ứng trong các khai báo giao dịch trong Trung tâm Quản lý, và xác nhận các lịch sử giao dịch chi tiết của bạn.

 • Thu hồi/sửa đổi hoa hồng giao dịch. Bạn có quyền thu hồi hoặc sửa đổi hoa hồng giao dịch của mình bất kỳ lúc nào trước khi giao dịch kết thúc.
 1. Các quyền và nghĩa vụ của trang Web này
 • Nếu bạn không đủ điều kiện đăng ký đã thỏa thuận trong Thỏa thuận này, Trang web này có quyền từ chối cho phép bạn đăng ký; nếu bạn đã đăng ký, trang web này sẽ có quyền thu hồi tài khoản thành viên của bạn và trang web này có quyền giữ bạn hoặc đại diện được ủy quyền của bạn chịu trách nhiệm cho việc này. Hơn nữa, trang web này có quyền quyết định có chấp nhận đơn đăng ký của bạn trong bất kỳ trường hợp nào khác.
 • Khi Trang web này phát hiện ra người dùng Tài khoản không phải là người đăng ký ban đầu của Tài khoản đó, trang web sẽ có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào Tài khoản đó.
 • Trong trường hợp thử nghiệm kỹ thuật hoặc kỉiểm tra thủ công ngẫu nhiên, khi trang web này nghi ngờ hợp lý rằng thông tin bạn cung cấp là sai, không đúng sự thật, không hợp lệ hoặc không đầy đủ, Trang web này có quyền thông báo cho bạn để sửa chữa hoặc cập nhật thông tin hoặc tạm ngưng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Trang web này có quyền sửa bất kỳ thông tin nào được hiển thị trên trang web này khi nó phát hiện ra bất kỳ lỗi dễ nhận thấy nào trong thông tin đó.
 • Trang web này có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt các Dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này, bất kỳ lúc nào và quyền sửa đổi hoặc tạm ngừng Dịch vụ này không cần thông báo trước cho bạn; nếu Trang web này chấm dứt một hoặc nhiều Dịch vụ được cung cấp bởi trang web này, việc chấm dứt đó sẽ có hiệu lực vào ngày công bố việc chấm dứt đó trên trang web.
 • Trang web này sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường trên trang web này và cung cấp một môi trường giao dịch và dịch vụ giao dịch hiệu quả và đáng tin cậy, và duy trì trật tự giao dịch tài sản kỹ thuật số.
 • Nếu bạn không đăng nhập vào trang web này bằng cách sử dụng tên tài khoản và mật khẩu thành viên của bạn trong thời gian liên tục một năm, trang web này sẽ có quyền thu hồi tài khoản của bạn. Sau khi tài khoản của bạn bị thu hồi, trang web này sẽ có quyền cung cấp tên thành viên được đại diện bởi tài khoản đó cho những người đăng ký khác làm thành viên.
 • Trang web này sẽ đảm bảo tính bảo mật cho các tài sản kỹ thuật số của bạn bằng cách tăng cường các yếu tố kỹ thuật và các biện pháp phòng ngừa an ninh và có nghĩa vụ thông báo trước cho bạn về các rủi ro bảo mật có thể phát sinh trong tài khoản của bạn.
 • Trang web này có quyền xóa tất cả các loại nội dung và thông tin không tuân thủ luật pháp và quy định hoặc các quy tắc của trang web này bất kỳ lúc nào và có quyền thực hiện hành động này mà không phải thông báo trước đến bạn.
 • Trang web này có quyền, phù hợp với luật pháp, quy định hành chính, quy tắc, quy định quản lý và các văn bản pháp lý khác của quốc gia hoặc khu vực có chủ quyền nơi bạn sống, yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc dữ liệu và thực hiện các biện pháp phù hợp để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn địa phương, và bạn có nghĩa vụ hợp tác đúng mực với các yêu cầu đó; Trang web này có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt vĩnh viễn quyền truy cập của bạn vào trang web này cũng như một phần hoặc tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này.
 1. Bồi thường
 • Trong bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm của chúng tôi cho các tổn thất trực tiếp của bạn sẽ không vượt quá tổng chi phí phát sinh từ bạn trong ba (3) tháng sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này.
 • Nếu bạn vi phạm bản Thoả thuận này hoặc bất kỳ luật pháp áp dụng hoặc quy định hành chính nào, bạn sẽ phải trả khoản bồi thường ít nhất 2 triệu đô la Mỹ và chịu tất cả các chi phí liên quan đến vi phạm đó (bao gồm phí luật sư, và các phí khác). Nếu khoản bồi thường không đủ cho các tổn thất thực tế, bạn sẽ phải chi trả cho phần chênh lệch đó.
 1. Quyền được yêu cầu biện pháp khẩn cấp tạm thời

Cả bạn và chúng tôi đều biết rằng các biện pháp khắc phục thông thường theo pháp luật cho vi phạm thỏa thuận hoặc có thể vi phạm thoả thuận có thể không đủ để bù đắp tất cả các tổn thất mà chúng tôi chịu; do đó, trong trường hợp vi phạm thoả thuận hoặc khả năng vi phạm thoả thuận, bên không vi phạm sẽ có quyền yêu cầu thực hiện biện pháp đền bù khẩn cấp tạm thời cũng như tất cả các biện pháp khác được cho phép theo luật pháp hoặc quy định thông thường.

 1. Các giới hạn và Miễn trừ trách nhiệm pháp lý
 • Bạn hiểu và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề sau:
 • Tổn thất thu nhập;
 • Tổn thất lợi nhuận giao dịch hoặc thua lỗ hợp đồng;
 • Gián đoạn kinh doanh
 • Tổn thất các thua lỗ đồng tiền kỳ vọng
 • Tổn thất thông tin
 • Tổn thất cơ hội, thiệt hại về lợi thế thương mại hoặc danh tiếng
 • Thiệt hại hoặc tổn thất dữ liệu;
 • Chi phí mua các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế;
 • Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên xuất phát từ bất kỳ vi phạm (bao gồm do sơ suất), vi phạm hợp đồng hoặc các nguyên nhân khác, bất kể sự tổn thất và thiệt đó có thể đã được chúng tôi dự đoán, và bất kể chúng tôi đã được thông báo trước hay chưa về khả năng xảy ra mất mát và thiệt hại đó.
 • Các mục từ 8.1.1 đến 8.1.9 là các mục độc lập với nhau.
 • Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào từ các vấn đề sau đây:
 • Khi chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng một vài giao dịch cụ thể của bạn đã vi phạm nghiêm trọng hoặc phá luật hoặc thoả thuận;
 • Khi chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng hoạt động của bạn trên trang web này đang bị tình nghi trái pháp luật hoặc phi đạo đức;
 • Các khoản chi phí và tổn thất xuất phát từ việc mua hoặc thu thập dữ liệu, thông tin hoặc giao dịch, vv..v. thông qua các giao dịch được cung cấp bởi trang web này;
 • Bạn hiểu sai hoặc hiểm lầm về các Dịch vụ được cung cấp bởi trang web này;
 • Bất kỳ tổn thất nào khác liên quan đến các dịch vụ cung cấp bởi trang web này mà không thể quy trách nhiệm về phía chúng tôi.
 • Khi chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ hoặc trì hoãn việc cung cấp Dịch vụ vì lí do bảo trì thiết bị mạng công nghệ thông tin, lỗi kết nối mạng thông tin, lỗi máy tính, truyền thông hoặc các hệ thống khác, sự cố điện, điều kiện thời tiết, tai nạn bất ngờ, hành động công nghiệp, tranh chấp lao động, biểu tình, bạo loạn, thiếu hụt năng suất hoặc nguyên vật liệu sản xuất, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, nổ, chiến tranh, sự cố một phần của ngân hàng hoặc các đối tác khác, sự sụp đổ của thị trường tài sản số, chính sách của chính phủ, cơ quan tư pháp hoặc hành chính, hoặc các tác nhân khác không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi hoặc do nguyên nhân của bên thứ ba, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc không cung cấp dịch vụ hoặc chậm trễ trong việc cung cấp dịch vụ hoặc các tổn thất mà bạn có thể phải chịu từ việc không cung cấp hoặc cung cấp chậm trễ đó.
 • Chúng tôi không thể đảm bảo tất cả thông tin, chương trình, văn bản, v.v. có trong trang web này hoàn toàn an toàn, không bị can thiệp và huỷ hoại bởi bất kỳ chương trình độc hại nào như virus, trojans, v.v., vì thế, việc bạn đăng nhập vào trang web này hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi trang web này, việc tải xuống bất kỳ chương trình, thông tin và dữ liệu nào từ trang web này và việc sử dụng của bạn là quyết định cá nhân của bạn và do đó bạn sẽ chịu mọi rủi ro và tổn thất có thể phát sinh.
 • Chúng tôi không bảo đảm và cam kết bất cứ điều gì liên quan đến bất kỳ thông tin, sản phẩm và việc kinh doanh của bên thứ ba nào được liên kết với trang web này, cũng như bất kỳ hình thức nội dung nào khác không thuộc về chúng tôi; việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ, thông tin và sản phẩm nào được cung cấp bởi trang web của bên thứ ba là quyết định của riêng bạn và do đó bạn phải chịu bất kỳ và tất cả các trách nhiệm phát sinh từ đó.
 • 6 Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý nào liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ được cung cấp bởi trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn khả năng ứng dụng, không có lỗi hoặc thiếu sót, tính nhất quán, độ chính xác, độ tin cậy và tính ứng dụng cho một mục đích cụ thể nào đó, của các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này. Thêm vào đó, chúng tôi cũng không đưa ra bất kỳ cam kết hoặc sự đảm bảo nào liên quan đến tính hợp lệ, tính chính xác, độ tin cậy, chất lượng, tính ổn định, tính toàn vẹn và kịp thời của công nghệ và thông tin được cung cấp bởi các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này. Việc đăng nhập vào Trang web này hay sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này là quyết định cá nhân của bạn và do đó bạn sẽ chịu mọi rủi ro và tổn thất có thể phát sinh từ quyết định đó. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo rõ ràng hoặc ngụ ý nào liên quan đến thị trường, giá trị và giá của các tài sản kỹ thuật số; bạn hiểu và thừa nhận rằng thị trường tài sản kỹ thuật số không ổn định, giá và giá trị của tài sản có thể dao động hoặc sụp đổ bất cứ lúc nào và giao dịch tài sản kỹ thuật số dựa trên ý chí và quyết định của riêng bạn, và vì thế, bạn chịu mọi rủi ro và tổn thất có thể phát sinh từ đó.
 • Các cam kết và đảm bảo được nêu cụ thể trong Thỏa thuận này sẽ là sự đảm bảo và tuyên bố duy nhất mà chúng tôi đưa ra liên quan đến Dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi theo Thỏa thuận này và thông qua trang web này và sẽ thay thế bất kỳ hoặc tất cả các cam kết và đảm bảo phát sinh theo bất kỳ cách thức nào khác, dù bằng văn bản hay bằng lời nói, thể hiện rõ ràng hay ngụ ý. Tất cả các cam kết và tuyên bố này chỉ đại diện cho các cam kết và đảm bảo của chính chúng tôi và không đảm bảo việc tuân thủ các cam kết và đảm bảo của bất kỳ bên thứ ba nào trong Thỏa thuận này.
 • Chúng tôi không khước từ bất kỳ quyền nào mà không được đề cập trong Thỏa thuận này và trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, để giới hạn, miễn trừ hoặc giảm trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với các thiệt hại.
 • Khi bạn đăng ký tài khoản của bạn với trang web này, bạn sẽ được xem như đã đồng ý bất kỳ và tất cả các hoạt động do chúng tôi thực hiện theo các quy tắc được quy định trong Thỏa thuận này và mọi rủi ro phát sinh từ các hoạt động đó sẽ do bạn chịu.
 1. Chấm dứt thỏa thuận
 • Trang web này có quyền hủy bỏ tài khoản của bạn dựa theo Thỏa thuận này và Thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào ngày hủy tài khoản của bạn.
 • Trang web này có quyền chấm dứt mọi Dịch vụ được cung cấp cho bạn bởi Trang web này dựa theo Thỏa thuận này và Thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào ngày chấm dứt tất cả các dịch vụ được cung cấp cho bạn bởi Trang web này.
 • Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, bạn không có quyền yêu cầu Trang web này tiếp tục cung cấp cho bạn bất kỳ dịch vụ nào hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, yêu cầu Trang web này giữ hoặc tiết lộ cho bạn bất kỳ thông tin nào về tài khoản ban đầu của bạn hoặc chuyển tiếp cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào các thông tin nào trong tài khoản đó chưa được đọc hoặc gửi.
 • Việc chấm dứt Hợp đồng này sẽ không ngăn chặn bên kiểm soát yêu cầu bên vi phạm chịu các trách nhiệm pháp lý khác.
 1. Sở hữu trí tuệ
 • Tất cả các thành tựu trí tuệ trong trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, logo của trang web, cơ sở dữ liệu, thiết kế trang web, văn bản và đồ họa, phần mềm, ảnh, video, âm nhạc, âm thanh và bất kỳ sự kết hợp nào của các tệp nói trên và quyền sở hữu trí tuệ biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm liên quan (bao gồm các ứng dụng nhỏ và tệp lệnh) sẽ được sở hữu bởi trang web này. Bạn không được sao chép, sửa đổi, truyền tải hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào đã được đề cập ở trên với mục đích thương mại.
 • Tất cả các quyền có trong tên của trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn đối với lợi thế doanh nghiệp và nhãn hiệu, logo) sẽ được sở hữu bởi Công ty.
 • Khi chấp nhận Thỏa thuận này, tức là bạn, dựa trên ý chí của chính mình, đã chuyển giao và cung cấp độc quyền miễn phí tất cả bản quyền của bất kỳ hình thức thông tin nào bạn đăng tải trên trang web này cho trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, quyền phân phối, quyền cho thuê, quyền phát hành, quyền thực hiện, quyền trình chiếu, quyền phát sóng, quyền phổ biến mạng thông tin, quyền chụp ảnh, quyền áp dụng, quyền dịch thuật, quyền biên soạn và các quyền chuyển nhượng khác mà chủ bản quyền có quyền, và trang web này có quyền khởi kiện đối với bất kỳ vi phạm nào đối với bản quyền đó và được bồi thường đầy đủ cho vi phạm đó. Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho bất kỳ nội dung nào do bạn đăng tải trên Trang web này và được luật bản quyền bảo vệ, bất kể nội dung được tạo trước hoặc sau khi ký Thỏa thuận này.
 • Bạn không được sử dụng trái phép hoặc xử lý các tài sản sở hữu trí tuệ của trang web này hoặc bất kỳ người nào khác trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này. Đối với bất kỳ thông tin nào mà bạn xuất bản trên trang web này, bạn không được xuất bản hoặc ủy quyền cho các trang web khác (hoặc phương tiện truyền thông) sử dụng thông tin đó theo bất kỳ phương thức nào.
 • Đăng nhập của bạn vào trang web này hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi trang web này sẽ không được xem là chúng tôi chuyển giao bất kỳ tài sản trí tuệ nào cho bạn.
 1. Tính toán

Tất cả những tính toán giao dịch đã được xác minh bởi chúng tôi và tất cả các phương pháp tính toán đã được đăng trên trang web, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc bạn sử dụng trang web này sẽ không bị xáo trộn hoặc không xảy ra lỗi.

 1. Kiểm soát truy xuất

Bạn hiểu và đồng ý rằng theo luật pháp liên quan của Việt Nam, bạn sẽ không được xuất, tái xuất, nhập hoặc chuyển bất kỳ tài liệu nào (kể cả phần mềm) trên trang web này; do đó, bạn cam kết rằng bạn sẽ không tự nguyện thực hiện hoặc hỗ trợ hoặc tham gia vào bất kỳ việc xuất dữ liệu nào ở trên hoặc các hoạt động chuyển giao liên quan hoặc các vi phạm khác của luật và quy định hiện hành; nếu bạn phát hiện ra bất kỳ hành động nào nói trên, bạn cần báo cáo cho chúng tôi và hỗ trợ chúng tôi trong việc xử lý chúng.

 1. Chuyển

Các quyền và nghĩa vụ được thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ có giá trị ràng buộc như nhau đối với người được chuyển nhượng, người thừa kế, người thi hành và quản lý của các bên mà theo đó là những người được hưởng lợi từ các quyền và nghĩa vụ này. Nếu không có sự đồng ý của chúng tôi, bạn không được chuyển nhượng cho bên thứ ba bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào dưới đây, tuy nhiên, chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào trong vòng ba mươi (30) ngày. Sau khi đã thông báo cho bạn.

 1. Điều khoản hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này không được thi hành, không hợp lệ hoặc bất hợp pháp theo bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, thì hiệu lực của các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng.

 1. Mối quan hệ giữa các bên

Không có bất cứ điều khoản nào trong Thoả thuận này được hiểu là tạo ra, ngụ ý hoặc xem chúng tôi là đại lý, đại diện uỷ thác hay các đại diện khác chủa bạn, trừ khi nó được quy định trong Thoả thuận này.

 1. Khước từ

Việc khước từ quyền của chúng tôi hay của bạn về vấn đề yêu cầu bên kia chịu trách nhiệm cho các vi phạm thoả thuận hoặc khác trách nhiệm pháp lý khác như đã đồng ý trong Thoả thuận này sẽ không được hiểu hay xem như khước từ quyền yêu cầu bên kia chịu trách nhiệm cho các vi phạm hợp đồng khác; việc không thực hiện quyền hoặc các biện pháp khắc phục sẽ không được xem như hành động từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đó.

 1. Các tiêu đề

Các tiêu đề ở đây đều chỉ sử dụng một mục đích duy nhất là tạo ra sự thuận tiện cho từ ngữ và không nhằm để mở rộng hay giới hạn nội dung hoặc phạm vi của các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này.

 1. Hiệu lực và giải thích Thoả thuận
 • Thoả thuận này sẽ có hiệu lực khi bạn nhấp vào trang đăng ký của trang web này, hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhận số tài khoản và mật khẩu của trang web này, và liên kết bạn và trang web này.

Quyền giải thích cuối cùng của Thoả thuận này sẽ thuộc về trang web này.